Call Supplier Pipa  Call Us Now

+6231 7871530 / +6281 216 7979 95

Video

Video Penyambungan

 

WAVIN BLACK – PENYAMBUNGAN BUTT FUSION

WAVIN BLACK – PENYAMBUNGAN BUTT FUSION

WAVIN BLACK – PENYAMBUNGAN MECHANICAL COMPRESSION

WAVIN BLACK – PENYAMBUNGAN MECHANICAL COMPRESSION

WAVIN BLACK – PENYAMBUNGAN ELECTRO FUSION

WAVIN BLACK – PENYAMBUNGAN ELECTRO FUSION

WAVIN AS - PENYAMBUNGAN COMPENSATOR SOCKETWAVIN AS – PENYAMBUNGAN COMPENSATOR SOCKET

AVIN AS - PENYAMBUNGAN RUBBER RINGWAVIN AS – PENYAMBUNGAN RUBBER RING

WAVIN STANDART - PENYAMBUNGAN SOLVENT CEMENTWAVIN STANDART – PENYAMBUNGAN SOLVENT CEMENT

WAVIN LITE - PENYAMBUNGAN RUBBER RINGWAVIN LITE – PENYAMBUNGAN RUBBER RING WAVIN TIGRIS GREEN - PENYAMBUNGAN ELECTRO FUSIONWAVIN TIGRIS GREEN – PENYAMBUNGAN ELECTRO FUSION WAVIN TIGRIS GREEN - PENYAMBUNGAN POLY FUSIONWAVIN TIGRIS GREEN – PENYAMBUNGAN POLY FUSION
WAVIN TIGRIS GREEN - PENYAMBUNGAN WELD IN SADDLE

WAVIN TIGRIS GREEN – PENYAMBUNGAN WELD IN SADDLE

WAVIN TIGRIS GREEN - PENYAMBUNGAN REPAIRING SET

WAVIN TIGRIS GREEN – PENYAMBUNGAN REPAIRING SET

WAVIN LOCK & SAFE - PENYAMBUNGAN RUBBER RING

WAVIN LOCK & SAFE – PENYAMBUNGAN RUBBER RING